KAYIT SÜRECİ

 

 

a) Tanıtım ve Bilgilendirme

Özel Kenan Doğan Anaokulu olarak eğitim anlayışımız ve imkanlarımız yıl boyunca hem sosyal medya hesaplarımız hem de web sitemiz üzerinden aktif olarak aktarılır. Sene içerisinde aday öğrenci ve velilere yönelik yapılan etkinliklerimiz okulumuzun imkân ve özelliklerini aday öğrenci ve velilere tanıtan bir diğer unsurdur. Tanıtım ve bilgilendirme ,okul müdürü ve görevlendirdiği Koordinatör doğrultusunda düzenlenir.

 

b) Başvuru ve Görüşme

  • Başvuru sürecinin bir parçası olarak, tüm aday velilerin kayıt görüşmesine, okul felsefesinin ve programlarının ebeveynlerin eğitim beklentileriyle uyumlu olması için katılması gerekir.

 

  • Okulumuzun bünyesine katılmak amacıyla başvuracak olan aday velilerin, görüşme için okulumuzdan randevu almış olması gerekir. Aday veliler çeşitli kaynaklardan okulumuza ulaşabilir. Telefon ile bilgi almak amacıyla okulumuza ulaşan velilere, randevu oluşturulur.

 

  • Belirlenen gün ve saatte aday veli, öğrencisi ile birlikte okulumuza gelir.

 

  • Randevu gününde, aday öğrenci ve velinin okulun fiziksel imkanlarını tanıması amacıyla bilgilendirme içeren okul gezisi yapılır.

 

  • Randevu saatinde, Okul Müdürü ebeveynler ile görüşme gerçekleştirir. Bu görüşmede, okulun işleyişi, eğitim politikaları, eğitim programı, felsefesi ve okulun misyonu ile ilgili bilgilendirme yapılır.

 

  • Okul Müdürü ve ebeveynler arasında bilgilendirme amaçlı görüşme gerçekleştirilirken, okula kabul öncesi kurumumuzda Klinik Psikolog tarafından bireysel görüşme ve değerlendirme yapılır.

 

Okulumuz kayıt kabul aşamasında, iki önemli hazırbulunuşluk ele alınır. Bunlar;

• 1) Akademik Hazırbulunuşluk

  • 2) Psikososyal Hazırbulunuşluk

 

Okul öncesi kayıt kabul aşamamızda, kurumumuzda Klinik Psikolog öğrenci ile görüşme gerçekleştirir. Bu görüşmede, çocukların yaş, gelişim ve ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş akademik ve psikososyal hazırbulunuşluğu tespit etmek üzere “Okul Öncesi Gözlem Formu” kullanılır. Hem ebeveyne hemde çocuğa ayır ayrı gelişim testleri uygulanır.

 

 

c) Değerlendirme

Tüm yaş gruplarında, kurumumuzda Klinik Psikolog, aday öğrenci ile gerçekleştirdiği uygulama, değerlendirme, gözlem ve görüşme sonuçlarından elde ettiği veriler hakkında Okul Müdürünü bilgilendirir.

Okul Müdürü, verileri değerlendirir ve ailelere kabul politikamız çerçevesinde geri bildirimleri verir.

Tüm değerlendirmeler sonucunda, aday öğrencinin akademik ve psikososyal olarak okulumuzda mutlu olacağı, potansiyelini gerçekleştirebileceği kararı verilirse ve okulumuzun imkanlarının aday öğrencinin ihtiyaçları ile aynı yönde olduğu görülürse öğrencinin okula kabulüne karar verilir.

 

İnsan Kaynakları İşe alım Politikası

 

 

İnsan Kaynaklarının hedefi;

• Doğru çalışanla doğru iş sürecini buluşturarak yüksek performans elde etmektir.

• Tüm çalışanlarımız Kenan Doğan Ailesinin bir üyesidir ve Kenan Doğan Anaokulu gücünü çalışanlarından alır.

• Dürüst, enerjik, uyumlu, yenilikçi özelliklere sahip çalışanlarımıza kendilerini gerçekleştirebilecekleri demokratik bir ortam sunar.

  • Kurumsal hedeflerimiz ile çalışanlarımızın hedeflerini örtüştürerek vizyonumuzu gerçekleştirmek için stratejik planlar oluşturur ve kurumumuzu güçlendiririz.

 

İnsan Kaynakları Yönetim Unsurları

 

• Kenan Doğan Anaokulu’nda kurum kültürüne uygun, doğru adaylar belirlenir ve oryantasyon süreci etkin bir şekilde yürütülür.

• Kenan Doğan Anaokulu çalışan hakları ile ilgili olarak yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyar. Çalışanlar da pozisyonları kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.

• Kenan Doğan Anaokulu insan kaynakları politikasını adil olarak yürütür.

• Kurumla paylaşılan özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. şahıslarla paylaşılmaz.

• Kurumun fiziksel çalışma ortamı ve fiziksel şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı, üretime açık ve güvenli olması sağlanır.

• Çalışanların önerileri ve talepleri dikkate alınır.

• Çalışanlarımızda kurumsallaşma süreci içinde aidiyetlik duygusu oluşturulur.

• Her çalışan kendisinin ve biriminin görev ve hedeflerinden sorumludur.

• Çalışanlar kurumun taşımış olduğu sosyal sorumluluk bilincini taşır.

• Kurum, çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet içi eğitimler düzenler ve/veya düzenlenmiş olan eğitimlerden faydalanmasını sağlar.

 

 

Dil politikası

 

Bilimsel araştırmalara göre, çocuklar için yabancı bir dili öğrenmenin en etkili yolu, küçük yaşlardan itibaren dili günlük rutinlerinde deneyimlemektir. Buradan hareketle Anaokulumuzda ingilizce öğretimine “Çift Dilli Eğitim(Bilingual)” yöntemi uygulanır.

 

Erken yaşlarda bilingual (çift dil) eğitiminin çocukların zihinsel esneklik, soyut düşünce, problem çözme ve hızlı öğrenme becerilerinde olumlu etkileri olmaktadır. Çift dilli çocuklar üzerinde yapılan tüm araştırmalar, bu çocukların bilişsel gelişimlerinin daha üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Çift dilli eğitimin hem akademik, hem sosyal hem de kişilik gelişimine önemli katkıları bulunmaktadır. 0-6 yaş döneminde çocukların beyninde pek çok nöron gelişir ve yapılanır. Çift dilli büyüyen çocukların çok daha gelişmiş nöron bağlantıları olduğu tespit edilmiştir. İlerleyen dönemlerde akademik başarılarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Her iki dilin de inceliklerini ve özelliklerini sözel ve yazılı iletişimde rahatlıkla kullanabilmektedirler. Küçük yaşlarda dildeki sesleri çıkarmak için gerekli gırtlak, dil oluşumu esnektir. Dolayısıyla hedef dilin aksanını küçük yaşlarda daha kolay ve doğru edinirler. Yine küçük yaşlarda öğrenilen her kelimenin sözel anlamları olduğu gibi belirgin görsel ve duygusal çağrışımları da bulunur. Bu açıdan da çift dil, çocukların çok yönlü düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını pekiştirmektedir. Araştırmalara göre iki dilli yetişmenin avantajları sözel becerilerle sınırlı kalmamakta, matematik becerilerinde de belirgin bir fark yaratmaktadır.

 

Yabancı dil, İngilizce dersi dışında farklı alanlarda da deneyimlendikçe güçlendirilir. Öğrenmenin kalıcı olması için özgün materyaller, gerçek nesneler kullanılarak zengin bir eğitim ortamı sağlanır. İngilizce öğretmeni tüm etkinliklerde ve okul içinde sadece İngilizce konuşur ve aktiviteleri okul öncesi öğretmeni ile birlikte gerçekleştirir.Bu sayede çocuklarımız zaman içinde İngilizcenin farklı bir dil, bir iletişim aracı olduğunu gözlemler ve hiç farkına varmadan İngilizce konuşmaya ve anlamaya başlarlar.

 

Bülten için kaydolun